Hvorfor navnet Bårstua Gjestehus?

 

Etter 2. verdenskrig ble de første gjenreisningshusa betegnet som ”Bårstu”.

Senere ble bårstua et hus ved siden av hovedhuset der gjester og arbeidere kunne bo og oppholde seg.

Etter ønske fra Alta kommune ble gjestehuset tegnet i gjenreisningsstil, dog i større målestokk….

     

”Bårstuprat” er også en kjent benevnelse her nord.

 I bårstua kunne det fortelles mye ”hverdagssladder” og lokalhistorier.

 

Vårt ønske er å være en portal til lokal historie og kultur,

derfor har vi en side hvor du finner bilder og senere vil det komme opplysninger

og severdigheter om Alta og Finnmark for øvrig.

I tillegg vil vi være behjelpelig med å fortelle det vi vet, så bare spør!

 

 

Vi ønsker å være her for deg !

Valid XHTML 1.0 Transitional